Kommunikation

En översikt över all kommunikation med dina givare och medlemmar är viktig. Det har vi betonat i våra lösningar. Du kan skicka ut e-post och SMS direkt från ProFundo CRM utifrån alla sökresultat, även på individnivå. All utgående kommunikation loggas så att du får en god överblick. Medlemsavier och medgivandeblanketter för autogiro kan skickas direkt från systemet.

Vi erbjuder många kommunikationsalternativ kopplade till databasen. Bland andra:

Integration för massmail med Apsis, MailChimp och Simplify

Integration med Sparkpost för olika push-mails

Webbtjänst för personlig url, inklusive signering av Autogiro

Integration för SMS-sändning med Cellsynt, Strex, Link Mobility och Puzzle.

Spårning på serversidan förutom pixlar och GA

Integration med SEEN för kommunikation med personliga filmer

Sociala medier

Sociala medier blir en allt viktigare kommunikationskanal och kampanjsidorna, som du själv kan skapa i vårt webbverktyg (Webadmin) riktar sig särskilt till sociala kampanjer, där innehållet ska kunna ändras snabbt och upplägget kan göras på några få minuter. Pixels och Google Analytics är alltid konfigurerbara, och kampanjspårning är självklart.

Exportformat från CRM är kompatibelt med uppladdning till flera sociala medier som exkluderingslistor vid annonsering.

Samtycke

Det är viktigt att ta hänsyn till kontakternas samtycken och reservationer och det hör naturligtvis hemma i CRM. Inhämtning av samtycke kan ske genom olika kanaler. Personliga webbadresser kan användas i både SMS och e-post. På Mina Sidor får alla slutanvändare en överblick över sina egna samtycken/reservationer, och kan redigera dessa direkt. Självklart har vi integration med olika leverantörer av adressuppdatering.

Kontakta oss gärna för att höra mer.

error: Content is protected !!